gym
07czerwiec2020

Jesteśmy otwarci! :)

Drodzy Klubowicze, wracamy!

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić Wam komfort i bezpieczeństwo.

Prosimy o zapoznanie się z naszymi procedurami bezpieczeństwa:

Zasady ogólne

 • Na siłownię i zajęcia grupowe mogą przychodzić wyłącznie osoby zdrowe.
 • Ktokolwiek obserwuje u siebie objawy chorobowe, jest objęty kwarantanną lub miał kontakt z osobą chorą na COVID-19 nie może przebywać na terenie klubu!
 • Zachęcamy osoby z grupy wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60 roku życia lub cierpiące na choroby przewlekłe, w tym otyłość) do rozważenia decyzji o treningu w godzinach najmniejszego obłożenia – w naszym klubie jest to zwykle godzina 14.
 • W naszym klubie może przebywać w tym samym czasie maksymalnie 80 osób.
 • W godzinach 13:30-14:00 klub jest zamknięty z uwagi na przerwę techniczną podczas której dezynfekujemy i wietrzymy klub. Klubowicze nie mogą wtedy przebywać na terenie klubu. Prosimy o zaplanowanie treningu z uwzględnieniem powyższej przerwy.
 • Prosimy o zachowanie odległości min. 2 metrów od innych osób.
 • Za jedną z najważniejszych kwestii w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa uważa się utrzymywanie czystości rąk – ich częste mycie wodą z mydłem lub dezynfekowanie. Klub wyposażony jest w dozowniki łokciowe z płynem dezynfekującym w każdym pomieszczeniu i każdej strefie naszego klubu.
 • Podczas kaszlu i kichania należy zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do kosza i umyć ręce.
 • Każdy Klient wchodząc do klubu powinien mieć założoną maseczkę, chustę lub przyłbicę zakrywającą usta i nos . Maseczkę należy nosić na recepcji, w ciągach komunikacyjnych oraz w szatni. Podczas ćwiczeń można zdjąć maseczkę.
 • Każdy klient wchodzący i wychodzący do klubu powinien zdezynfekować dłonie. Dozownik łokciowy z płynem dezynfekującym znajduje się w rejonie recepcji przy wejściu głównym.
 • Przy blacie recepcji może znajdować się wyłącznie jedna osoba. Pozostali klienci powinni zaczekać w bezpiecznej odległości.
 • Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszeni o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

W szatniach i toaletach

 • Zalecamy dezynfekowanie szafek na ubranie przed i po korzystaniu. W szatniach znajdują się dedykowane płyny.
 • Pamiętajmy o konieczności zachowania odstępu min. 2m od innych osób.
 • Mimo, że wdrożyliśmy procedury wzmożonej dezynfekcji kabin prysznicowych – zachęcamy (jeśli to możliwe) do wzięcia prysznica w domu i zminimalizowanie czasu spędzanego w szatni.
 • Prosimy nie korzystać z suszarek nadmuchowych.

Na siłowni / zajęciach grupowych / podczas treningu

 • Przed wejściem na salę treningową należy dokładnie umyć ręce wodą z mydłem i/lub zdezynfekować je specjalnym płynem. Dozowniki z płynem dezynfekującym znajdują się w szatniach oraz na każdej sali i w każdej strefie siłowni.
 • Podczas treningu należy bezwzględnie używać ręcznika – również podczas treningu na matach. Zalecamy korzystanie z własnych mat.
 • Sprzęt w klubie został rozstawiony w odstępach min. 1,5m. Podczas treningu należy zachować odstęp 2 metrów od innych ćwiczących. Prosimy nie korzystać ze sprzętu, gdy zachowanie bezpiecznej odległości nie jest możliwe. Pamiętajmy również o zachowaniu dystansu w momencie wejścia/wyjścia z zajęć.
 • Należy używać jedynie swoich przyborów i akcesoriów (jak ręcznik, butelka z wodą).
 • Limity osób na salach fitness:
  • Duża Sala: 12 osób.
  • Dolna Sala: 8 osób.
  • Sala do Trampolin: tymczasowo wyłączona z użytkowania.
 • Sale Fitness są dezynfekowane i wietrzone po każdym treningu grupowym.
 • Należy dezynfekować sprzęt PRZED i PO jego użyciu. Dedykowane preparaty znajdują się na każdej sali i w każdej strefie klubu.